B1

τοῦ δὲ λόγου τοῦδ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται

Sextus Empiricus, Adversus mathematicos VII, 132

français

english

  • Although this account holds forever, men ever fail to comprehend, both before hearing it and once they have heard. Although all things come to pass in accordance with this account, men are like the untried when they try such words and works as I set forth, distinguishing each according to its nature and telling how it is. But other men are oblivious of what they do awake, just as they are forgetful of what they do asleep. [KAHN]
  • But although this logos exists forever humans fail to understand it both before they have listened to it and once they have listened. And indeed, although all /humans/ encounter this logos*, they look like ignorant of it even when they try /to understand/ such words and deeds as those which I expound by dividing them according to nature and indicating how they are. As regards the rest of humanity, they do not realize what they are doing awaken, just as they are oblivious /-unconscious/ of what they are doing when they sleep. (LEBEDEV)

*Intentional syntactical ambiguity admits alternative translation: “although
all things happen according to this logos”.

русский

  • Но хотя это логос существует вечно люди оказываются непонимающими его и прежде, чем вслушаться в него, и вслушавшись однажды. Ибо хотя все /люди/ сталкиваются лицом к лицу с этим логосом125, они выглядят незнакомыми с ним даже когда пытаются понять такие слова и дела, о каких толкую я, расчленяя их согласно природе и ясно выражая, каковы они. Что же касается остальных людей, то они не осознают того, что делают наяву, подобно тому, как они пребывают в забытьи о том, что делают во сне. (ГЕБЕДЕВ)

nederlands

  • Voor deze gedachtengang, ofschoon die altijd geldig is, blijken de mensen steeds weer vol onbegrip, zowel voordat zij ervan hebben gehoord als wanneer ze die voor het eerst horen. Want al verloopt ook alles volgens deze gedachtengang, toch lijken ze op onervarenen, ook al hebben zij ervaring met zulke woorden en werken, zoals ik die hier uiteenzet, waarbij ik elk ding naar zijn aard ontleed en te kennen geef hoe het is. Maar het ontgaat de andere mensen wat zij allemaal doen wanneer zij wakker zijn, zoals zij ook alles vergeten wat zij in hun slaap doen. (VERHOEVEN)
  • Tegenover de bij deze aangeboden, onveranderlijk geldige uitleg (logos) blijken alle mensen zonder begrip (voor de samenhang) te staan, zowel vóór ze hem horen als wanneer ze hem eenmaal gehoord hebben. Want niettegenstaande alles in overeenstemming met de hier geboden uitleg verloopt, lijken zij zonder ondervinding zodra zij zich wagen aan woorden en feiten van de soort die ik pleeg te behandelen, elk gegeven overeenkomstig zijn ware aard ontledend en aangevend, hoe het ermee gesteld is. Andere mensen echter ontgaat wat zij aan het doen zijn wanneer zij wakker zijn, net als wat zij in hun slaap niet meer weten. (MANSFELD)
  • Maar hoewel deze leer eeuwig waar is, blijkt hij voor mensen al even onbegrijpelijk voordat ze hem het eerst horen als daarna. Hoewel alles in overeenstemming met deze leer verloopt, lijken ze onwennig als ze kennis maken met het soort uitspraken en feiten die ik aanvoer als ik ieder ding ten gronde uitleg en verklaar hoe het is. Mijn medemensen weten niet wat ze in wakende toestand doen, zoals ook slapers niet beseffen wat ze doen. (CLAES)

Advertenties